Stemming

Motie van het lid Futselaar over geen subsidiëring van waterstof tot helder is hoe de regering de aanbevelingen over publieke-private samenwerking uit "Groningers boven gas" waarborgt

25,3 %
74,0 %


CU

Volt

Omtzigt

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdA

VVD

PVV

DENK

BBB

CDA

PvdD

SP

SGP

FVD

JA21

BIJ1

D66

GL


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet van plan is om 7,5 miljard uit te geven aan de ontwikkeling van waterstof;

constaterende dat de Kamer aanbeveling 8 van het rapport «Groningers boven gas» heeft omarmd dat toekomstige publieke-private samenwerkingen beter vormgegeven moeten worden;

verzoekt de regering niet over te gaan tot subsidiëring tot helder is hoe zij die aanbeveling waarborgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar


Motie van het lid Futselaar over geen subsidiëring van waterstof tot helder is hoe de regering de aanbevelingen over publieke-private samenwerking uit "Groningers boven gas" waarborgt

2023-07-04
Dossier: 36274
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-39.html