Kamerstuk 36274-37

Motie van de leden Erkens en Boucke over monitoren waar burgers en bedrijven tegen aanlopen bij het indienen van een subsidieaanvraag

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 4 juli 2023
Indiener(s): Raoul Boucke (D66), Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-37.html
ID: 36274-37

80,7 %
18,7 %

GL

PvdD

BIJ1

CU

SGP

Omtzigt

Groep Van Haga

BBB

Volt

DENK

FVD

CDA

JA21

PVV

VVD

Fractie Den Haan

PvdA

D66

SP


Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN ERKENS EN BOUCKE

Voorgesteld 4 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het geld in het Klimaatfonds naar stimulerende maatregelen gaat;

constaterende dat subsidieregelingen behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn voor burgers en bedrijven en dat het overzicht vaak ver te zoeken is;

overwegende dat het noodzakelijk is dat een aanvraag voor subsidie voor iedereen te doen moet zijn die daar potentieel recht op heeft;

overwegende dat er beter overzicht moet komen voor burgers en ondernemers over welke regelingen er zijn;

verzoekt de regering te monitoren waar burgers en bedrijven tegen aanlopen bij het indienen van een subsidieaanvraag alsook waar op dit moment het overzicht van subsidieregelingen gebrekkig is;

verzoekt de regering de uitkomsten van deze monitor te betrekken bij het opzetten van nieuwe regelingen onder andere gefinancierd uit het Klimaatfonds, om zo aan de voorkant al te zorgen voor eenvoudigere aanvraagtrajecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Erkens

Boucke