Kamerstuk 36274-18

Amendement van het lid Van der Plas over toevoeging van klimaatadaptatie als doel en het besteden van ten minste de helft van de beschikbare financiƫle middelen aan maatregelen voor dit doel

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 4 juli 2023
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-18.html
ID: 36274-18

3,3 %
96,7 %

DENK

PvdA

Fractie Den Haan

FVD

JA21

Groep Van Haga

CDA

SGP

Volt

VVD

CU

PvdD

GL

PVV

BIJ1

Omtzigt

BBB

D66

SP


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS

Ontvangen 4 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «te beperken» ingevoegd «, en om de gevolgen in Nederland van de mondiale stijging van de temperatuur en de verandering van het klimaat te beperken,».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. het uitvoeren van projecten voor klimaatadaptatie, langs de kust en in het binnenland.

II

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister ziet erop toe dat van de financiële middelen die jaarlijks uit het fonds beschikbaar worden gesteld, ten minste de helft wordt besteed aan het faciliteren van maatregelen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d.

Toelichting

Ondanks al onze inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, biedt de Nederlandse inzet geen enkele garantie dat hiermee de stijging van de zeespiegel en de toename van uitzonderlijke weersverschijnselen wordt voorkomen. Dit omdat Nederland niet kan bepalen wat de rest van de wereld wel en niet kan, wil en gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan of te beperken. Onze bijdrage hierin is gering. De zeespiegel houdt geen rekening met de inspanning van een individueel land en zal zich daar ook niet lokaal aan aanpassen. Vanuit realisme en onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze bevolking, kiezen we voor een tweesporenbeleid: klimaatverandering bestrijden en onze bevolking beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Van der Plas