Wetsvoorstel 34000-IV - 16 september 2014
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief commissie
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Motie
Voorzetting (plenair debat)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering