Kamerstuk 34000-IV-7

Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 25 september 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-7.html
ID: 34000-IV-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2014

Op 22 september jl. informeerde ik u over de samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 5). In deze brief heb ik toegezegd u het instellingsbesluit na te zenden na publicatie in de Staatscourant. Bijgaand treft u aan het op 26 september gepubliceerde instellingsbesluit1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk