Kamerstuk 34000-IV-39

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 7 mei 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-39.html
ID: 34000-IV-39

Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 mei 2015

Hierbij bied ik u de afspraken aan tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba1. Tevens sluit ik het gezamenlijk persbericht bij2. Daarin wordt gesproken over 1 juli. Dat dient echter 1 augustus te zijn.

Het akkoord vereist nu nadere uitwerking, zoals de benoeming van de leden van het College Aruba Financieel Toezicht en het vaststellen van een landsverordening door de Staten van Aruba. Ik zal uw Kamer over de verdere uitwerking berichten, zodra vervolgstappen op basis van dit akkoord zijn gezet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk