Kamerstuk 34000-IV-51

Aanwijzing Sint Maarten over begroting 2015

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 4 september 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-51.html
ID: 34000-IV-51

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2015

De Rijksministerraad heeft op 4 september besloten Sint Maarten een aanwijzing te geven om de begroting 2015 en meerjarenramingen op orde te brengen. De Rijksministerraad volgt daarmee het advies van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

Sint Maarten moet maatregelen nemen om de betalingsachterstanden ter hoogte van (voorlopige cijfers) tenminste ANG 189 mln. weg te werken en de tekorten uit voorgaande jaren van circa ANG 60 mln. te compenseren in de periode 2015 tot en met 2018. Tevens dient het land de uitgaven aan pensioenen en zorg realistisch in de begroting 2015 te verwerken en maatregelen te nemen om het zorgstelsel en de oudedagvoorziening houdbaar te maken voor de toekomst.

De te nemen maatregelen en financiële gevolgen dienen te worden vastgelegd in een begrotingswijziging, welke voor 31 oktober 2015 moet worden vastgesteld. Het Cft zal beoordelen of de begrotingswijziging en voorgestelde maatregelen voldoende zijn. Voor een houdbaar zorgstelsel en oudedagvoorziening krijgt Sint Maarten tot eind 2016 de tijd om benodigde maatregelen te implementeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk