Kamerstuk 34000-IV-25

Uitkomsten van de lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 25 november 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-25.html
ID: 34000-IV-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2014

In uw brief van 13 november jl. verzoekt u om in te gaan op de uitkomsten van de nu lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius. Als ook het verzoek om in te gaan op de besprekingen met Nustar op 18 november.

Het overleg met Nustar, overigens ook in het bijzijn van vertegenwoordigers van Sint-Eustatius, komt voort uit een verzoek van Nustar om 1 keer per jaar het gesprek te voeren met de Nederlandse departementen over zaken die het bedrijf mogelijk kunnen raken. Nustar heeft daarnaast ook meer individuele contacten met onder andere departementen I&M en Economische Zaken. Het gesprek van 18 november had een informatief gehalte, waarbij de laatste stand van zaken is gewisseld over de evaluatiecommissie Caribisch Nederland, de rol van het Ministerie van BZK en van de Rijksvertegenwoordiger en meer specifieke thema’s als milieu en de bijdrage van Nustar aan de lokale energievoorziening (m.n. elektriciteitsproductie en levering van diesel en benzine).

In het gesprek is tevens aandacht besteed aan de eilandelijke belastingen, meer in het bijzonder aan de wettelijke vereisten ten aanzien van vaststelling van havenrechten en belastingen, zoals deze zijn vastgelegd in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ik heb vernomen dat het bestuurscollege van Sint Eustatius voornemens is om voor de jaarwisseling een nieuwe verordening voor te leggen aan de eilandsraad. Deze verordening is in de huidige structuur het instrument om zaken te regelen en dient ter vervanging van eerdere verordeningen uit 1982. Voorafgaand zal wel een overleg tussen Nustar en Sint Eustatius plaats vinden, waarbij ook de steun vanuit het ministerie is toegezegd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk