Stemming

Motie van de leden Segers en Hachchi over actief overleg over wetsvoorstellen

53,3 %
46,7 %


50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

Van Vliet

CDA

GrBvK

GL

SGP

PvdD

CU

PvdA

D66

VVD

SP

PVV


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HACHCHI

Voorgesteld 1 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in artikel 209 van de WolBES de verplichting ligt vastgelegd dat de Minister Caribisch Nederland de gelegenheid geeft een oordeel te geven omtrent onder andere voorstellen van wet;

constaterende dat er formeel wel consultatie plaatsvindt, maar er niet altijd een inhoudelijke reactie van de eilanden volgt;

verzoekt de regering om, op voor de eilanden aangelegen punten actief het overleg te zoeken met de eilanden wanneer wetsvoorstellen ter consultatie voorliggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Hachchi


Motie van de leden Segers en Hachchi over actief overleg over wetsvoorstellen

2014-10-01
Dossier: 34000-IV
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Wassila Hachchi (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-14.html