Kamerstuk 34000-IV-20

Toegankelijkheid websites NPO en commerciële omroepen in Caribisch Nederland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 28 oktober 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-20.html
ID: 34000-IV-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2014

De regering is bij motie van Kamerlid Hachchi (Kamerstuk 33 750-IV, nr. 15) verzocht een oplossing te zoeken waardoor de inwoners van de BES-eilanden dezelfde toegang tot Nederlandse websites krijgen als de inwoners van het Europese deel van Nederland. Ik heb in een brief (Kamerstuk 33 750 IV, nr. 36) aan de Tweede Kamer toegezegd de contentaanbieders te wijzen op het feit dat Saba, Statia en Bonaire behoren tot het land Nederland, en dat inwoners van Saba, Statia en Bonaire dezelfde toegang zouden moeten kunnen hebben tot programma’s als inwoners van het Nederlandse vasteland.

Ik heb een brief aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de Vereniging van Commerciële Omroepen (VCO) verzonden met het verzoek de IP-nummers die gebruikt worden in Caribisch Nederland op de «whitelist» te zetten waardoor zij dezelfde toegang hebben tot de websites als in Europees Nederland.

De huidige IP-adressen in Caribisch Nederland wijken nu af van de IP-adressen van het Europese deel van Nederland. Daardoor worden zij als buitenlands beschouwd en dit heeft als gevolg dat de inwoners van de eilanden in CN geen toegang hebben tot sommige Nederlandse mediaprogramma’s op het internet. Dit was overigens ook al het geval voor de transitie van 10-10-10. Veelal zijn IP-adressen gebonden aan de regio waar ze zijn uitgegeven.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een niet-Europees IP-adres dat toegang tot een Europees adres probeert te krijgen, wordt geblokkeerd. Bij een omroep heeft het vaak ook te maken met auteursrechten die tot een regio zijn beperkt.

NPO heeft de IP-nummers op de «whitelist» gezet, zodat recht wordt gedaan aan het verzoek van de Kamer. De VCO gaf aan niet aan het verzoek te kunnen voldoen. De betrokken commerciële omroepen beschikken niet over de contentrechten met betrekking tot het geografisch gebied waar Caribisch Nederland zich bevindt waardoor het gevraagde buiten de juridische mogelijkheden valt. De afweging om de rechten al dan niet af te kopen is aan de omroepen zelf.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk