Kamerstuk 34000-IV-15

Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 30 september 2014
Indiener(s): Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-15.html
ID: 34000-IV-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2014

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij op 11 september jl. in twee brieven vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek naar de uitstoot van de Isla raffinaderij op Curaçao. Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voldoe ik met deze brief aan beide verzoeken.

Onlangs ontving ik van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, de heer B. Whiteman, antwoord op mijn verzoek tot het doen van onderzoek naar de uitstoot van de raffinaderij ter hoogte van Julianadorp. Minister Whiteman biedt aan te overleggen met de GGD-Amsterdam over de plaatsing van een additioneel meetstation in Julianadorp. Ik heb hem laten weten dat ik graag inga op zijn aanbod en met hem wil overleggen over de uitvoering hiervan. Het zal zeker een aantal maanden duren voordat zo’n additioneel meetstation geplaatst en operationeel kan zijn.

Voor de Nederlandse militairen die werkzaam zijn op Curaçao heb ik als werkgever een verantwoordelijkheid. Handhaving van milieuregels en de volksgezondheid van de bevolking van Curaçao in zijn algemeenheid behoren tot de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van Curaçao. Dit laat onverlet dat de meetresultaten van een extra station ook voor hen beschikbaar zullen zijn.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert