Kamerstuk 34000-IV-43

Instellen toezicht St. Eustatius

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 10 juni 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-43.html
ID: 34000-IV-43

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2015

Bijgaand zend ik u een afschrift van de brief die ik vandaag heb verzonden aan het bestuurscollege van het openbare lichaam St. Eustatius. Ik acht het noodzakelijk om nu bestuurlijk toezicht in te stellen; voor de motivering verwijs ik naar de bijgevoegde brief1. Over het vervolg zal ik uw Kamer uiteraard informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk