Kamerstuk 34000-IV-30

Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 17 december 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-30.html
ID: 34000-IV-30

Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2014

Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2014, over een enkel onderwerp die zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (IV). De begrotingswijziging die met de onderstaand onderwerp samenhangt zal als onderdeel van de realisatie van de begroting 2014, in de Slotwet 2014 worden verwerkt.

Lopende inschrijving Sint Maarten (begroting Koninkrijksrelaties, artikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners)

Sint Maarten heeft op 21 november 2014 een lening uitgegeven waarop Nederland, conform de procedure voor de lopende inschrijving vastgelegd in de rijkswet financieel toezicht, heeft ingeschreven. De lening van ANG 30.700.848,20 (omgerekend 13,9 miljoen euro) is integraal aan Nederland toegewezen. Hoewel de lening in het geheel ten laste komt van de staatsschuld, vindt verwerking conform geldende afspraken plaats via de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) om mijn beleidsmatige verantwoordelijkheid als de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de lopende inschrijving gestalte te geven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk