Kamerstuk 34000-IV-8

Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 september 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-8.html
ID: 34000-IV-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2014

Bijgaand zend ik u het rapport «Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten»1. Het rapport betreft een onafhankelijk onderzoek dat de Gouverneur van Sint Maarten heeft laten instellen naar de integriteit van het openbaar bestuur op Sint Maarten.

Het rapport is op 25 augustus door de Gouverneur van Sint Maarten aangeboden aan de Raad van Ministers van het Koninkrijk. Nu het onderzoek door de regering van Sint Maarten aan de Staten van Sint Maarten is toegezonden, zend ik het u tegelijkertijd eveneens toe. Het onderzoek is ingesteld nadat de Koninkrijksregering de Gouverneur van Sint Maarten daartoe bij koninklijk besluit van 30 september 2013, nr 13.002055 een aanwijzing heeft gegeven.

De Gouverneur van Sint Maarten heeft de regering van Sint Maarten verzocht om in overeenstemming met voornoemd koninklijk besluit, een reactie op te stellen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau PricewaterhouseCoopers (US) International LLC onder begeleiding van een Commissie onder voorzitterschap van de heer mr. dr. M. Oosting.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk