Wetsvoorstel 34588 - 28 oktober 2016
Indieners: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief CTIVD
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - gesprek
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport