Kamerstuk 34588-26

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 7 over ministeriƫle toestemming bij geautomatiseerde data-analyse

Dossier: Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Gepubliceerd: 3 februari 2017
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-26.html
ID: 34588-26
Origineel: 34588-7
Wijzigingen: 34588-62

Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 3 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 32, tweede lid, wordt «en 57, tweede lid» vervangen door: , 57, tweede lid, en 60a, 1a-de lid.

II

In artikel 36, eerste lid, wordt «en 57, tweede lid» vervangen door: , 57, tweede lid, en 60a, 1a-de lid.

III

In artikel 60 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien met de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, een volledig of vrijwel volledig beeld wordt verkregen van aspecten van het privéleven van personen of organisaties, mag deze bevoegdheid slechts worden uitgeoefend indien door Onze betrokken Minister op een daartoe strekkend verzoek toestemming is verleend aan het hoofd van de dienst.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een geautomatiseerde data-analyse waarbij een volledig of vrijwel volledig beeld van bepaalde aspecten van het privéleven een persoon of organisatie wordt verkregen, niet plaatsvindt dan nadat de betrokken Minister op een daartoe strekkend verzoek van het hoofd van de dienst, toestemming heeft verleend. De door de betrokken Minister verleende toestemming wordt ter toetsing voorgelegd aan de toetsingscommissie inzet bevoegdheden.

In artikel 60 van het wetsvoorstel zijn de bijzondere bepalingen inzake geautomatiseerde data-analyse geregeld. Aan de hand daarvan zullen de diensten in staat zijn gedetailleerde beelden te verkrijgen over personen en organisaties. Gebruikersgegevens, ook wel metadata genoemd, kunnen in een groter verband immers veel prijsgeven over een persoon. Dat in het wetsvoorstel niet voor alle data-analyses extra waarborgen zijn opgenomen valt goed te begrijpen: veel van wat er op grond van artikel 60 mogelijk is zal ten opzichte van de bijzondere bevoegdheden om informatie te verwerven relatief weinig ingrijpend zijn. Dat verandert echter wanneer aan de hand van die data een volledig of vrijwel volledig beeld van iemands leven verkregen wordt. Dan verschilt deze analyse weinig meer van het afluisteren van personen of het binnentreden van woningen. Daarom onderscheidt dit amendement die categorie van data-analyse en stelt daarvoor ministeriële toestemming en een toetsing daarvan door de toetsingscommissie verplicht.

Verhoeven