Kamerstuk 34588-54

Motie van het lid Verhoeven over verhoging van de begroting van de CTIVD en TIB

Dossier: Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)


26,7 %
73,3 %

Houwers

GL

Monasch

CU

CDA

GrKÖ

PvdD

D66

SP

SGP

VVD

Van Vliet

50PLUS

GrBvK

PvdA

PVV

Klein


Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de taakuitvoering van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gepaard moet gaan met sterk, onafhankelijk en effectief toezicht;

constaterende dat verhoging van de financiële middelen voor deze diensten ook zal leiden tot meer te controleren bezigheden;

spreekt uit dat de begroting van de CTIVD en TIB evenredig moet worden verhoogd aan een stijgende begroting van de AIVD en/of MIVD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven