Kamerstuk 34588-14

Amendement van het lid Verhoeven over de notificatieplicht bij het verrichten van DNA-onderzoek

Dossier: Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)


27,3 %
72,7 %

GL

Houwers

PvdD

GrBvK

CU

SGP

D66

SP

GrKÖ

Van Vliet

PvdA

CDA

Monasch

VVD

Klein

50PLUS

PVV


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 21 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 59, eerste lid, wordt na «als bedoeld in de artikelen» ingevoegd: 43, eerste lid,.

Toelichting

Net als in de huidige Wiv is in het wetsvoorstel een actieve notificatieplicht opgenomen voor de toepassing van een aantal bijzondere bevoegdheden. Deze notificatieplicht geldt in aanvulling op het inzageverzoek dat geregeld is in het voorgestelde artikel 76. Het gaat bij deze notificatieplicht om de meest indringende bevoegdheden, zoals het binnentreden van een woning (artikel 58), het aftappen van laptops en mobieltjes (47) en het openen van brieven (44). Gegeven de inbreuk die DNA-onderzoek kan maken op een persoon, hoort inzet van deze bevoegdheid volgens de indiener in datzelfde rijtje thuis. Dit amendement regelt dat.

Verhoeven