Wetsvoorstel 32618 - 1 februari 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 april 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Motie
Motie
Motie
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport