Kamerstuk 32618-15

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het niet van toepassing zijn van de langstudeerdersmaatregelen op huidige studenten

Dossier: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Gepubliceerd: 7 april 2011
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-15.html
ID: 32618-15

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 7 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, na «is verschuldigd door een student» ingevoegd: die in het studiejaar 2011–2012, of een daaropvolgend studiejaar, voor het eerst stond ingeschreven aan een bacheloropleiding, en.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de langstudeerdersmaatregel alleen geldt voor aankomende studenten. Dat zijn studenten die zich in het studiejaar 2011–2012, of later, voor het eerst inschrijven voor een bacheloropleiding in het hoger onderwijs.

Jasper van Dijk