Stemming

Motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk over het studierendement in relatie tot de langstudeerboete

44,7 %
55,3 %


CU

PVV

SP

GL

SGP

VVD

PvdD

PvdA

CDA

D66


Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 21 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet meent dat de langstudeerdersboete bij zal gaan dragen aan verbetering van het studierendement van studenten;

overwegende, dat de Raad van State evenals andere juridische bronnen kritisch zijn op deze aanname;

van mening, dat de regering tot op heden deze aanname rond rendement nauwelijks heeft onderbouwd met onafhankelijke onderzoeksgegevens;

verzoekt de regering de aanname rond verbetering van studierendement door invoering van de langstudeerderboete via onderzoek aan te tonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Jasper van Dijk


Motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk over het studierendement in relatie tot de langstudeerboete

2011-04-21
Dossier: 32618
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-39.html