Kamerstuk 32618-28

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing ter vervanging van nr. 14 over het schrappen van het verhoogde collegegeld voor deeltijdstudenten

Dossier: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)


48,0 %
52,0 %

PvdA

GL

PvdD

CDA

SP

PVV

SGP

VVD

D66

CU


Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 14 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, komt artikel 7.45, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. Het bedrag van het volledige wettelijke collegegeld wordt vastgesteld volgens een basistarief en een verhoogd tarief. Het verhoogde tarief bestaat uit het basistarief vermeerderd met een opslag. Het bedrag van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld wordt uitsluitend vastgesteld volgens het basistarief.

II

In artikel I, onderdeel C, vervalt het vijfde lid van artikel 7.45.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor deeltijdopleidingen geen collegegeld volgens het verhoogde tarief wordt gerekend.

Jasper van Dijk

Jadnanansing