Stemming

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing ter vervanging van nr. 14 over het schrappen van het verhoogde collegegeld voor deeltijdstudenten

48,0 %
52,0 %


CDA

SGP

D66

GL

VVD

PVV

CU

PvdA

PvdD

SP


Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 14 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, komt artikel 7.45, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. Het bedrag van het volledige wettelijke collegegeld wordt vastgesteld volgens een basistarief en een verhoogd tarief. Het verhoogde tarief bestaat uit het basistarief vermeerderd met een opslag. Het bedrag van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld wordt uitsluitend vastgesteld volgens het basistarief.

II

In artikel I, onderdeel C, vervalt het vijfde lid van artikel 7.45.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor deeltijdopleidingen geen collegegeld volgens het verhoogde tarief wordt gerekend.

Jasper van Dijk

Jadnanansing


Amendement van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing ter vervanging van nr. 14 over het schrappen van het verhoogde collegegeld voor deeltijdstudenten

2011-04-14
Dossier: 32618
Indiener(s): Tanja Jadnanansing (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-28.html