Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 11 over het creëren van overgangsrecht zodat studenten die de boete niet meer kunnen ontlopen niet worden getroffen

48,0 %
52,0 %


CU

PvdA

GL

SGP

D66

PVV

SP

PvdD

VVD

CDA


Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 21 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I, onderdeel H, wordt na artikel 18.79. een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 18.80. Uitzondering verhoogd wettelijk collegegeld 01-09-2011 tot 01-09-2015

  • 1. In het studiejaar 2011–2012 wordt artikel 7.45b buiten toepassing gelaten.

  • 2. In het studiejaar 2012–2013 wordt artikel 7.45b, eerste lid, onderdeel a, onderdeel b, onder 1° tot en met 3°, onderdeel c, tweede lid en zevende lid, buiten toepassing gelaten.

  • 3. In het studiejaar 2013–2014 wordt artikel 7.45b, eerste lid, onderdeel a, onderdeel b, onder 1° en 2°, onderdeel c, en zevende lid, buiten toepassing gelaten.

  • 4. In het studiejaar 2014–2015 wordt artikel 7.45b, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, onderdeel b, onder 1°, onderdeel c, en zevende lid, buiten toepassing gelaten.

II

In artikel II, onderdeel B, wordt «tot artikel 18.79» vervangen door: tot artikel 18.80.

III

In artikel III, onderdeel B, wordt, «en wordt artikel 18.79 vernummerd tot artikel 18.80» vervangen door: , wordt artikel 18.79 vernummerd tot artikel 18.80, en wordt artikel 18.80 vernummerd tot artikel 18.81.

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener een overgangsrecht te creëren voor studenten die al met hun opleiding bezig zijn. Deze studenten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij mogen afstuderen onder de voorwaarden waarmee zij aan hun studie zijn begonnen. Dit amendement regelt dat studenten die niet meer onder een boete uit kunnen komen worden ontzien.

Dit amendement is een vervanging van het amendement dat gedrukt is onder nummer 11. Aanpassing van het amendement met nummer 11 was noodzakelijk door de nota van wijziging. Bij deze aanpassing is het amendement wetstechnisch sterk vereenvoudigd; het regelt hetzelfde.

Van der Ham


Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 11 over het creëren van overgangsrecht zodat studenten die de boete niet meer kunnen ontlopen niet worden getroffen

2011-04-21
Dossier: 32618
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-41.html