38,0 %
62,0 %

PvdA

CU

CDA

PVV

SGP

VVD

PvdD

SP

D66

GL


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING

Voorgesteld 21 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Erasmus Universiteit een proef wil doen met een bindend studieadvies waarbij in het eerste jaar 100% van de studiepunten moet worden gehaald;

van mening, dat deze eis te ver gaat, bijvoorbeeld omdat studenten door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, niet in staat zijn om hieraan te voldoen;

van mening, dat hierdoor talentvolle studenten onnodig verwijderd kunnen worden van de opleiding;

verzoekt de regering bij de Erasmus Universiteit aan te dringen op intrekking of op zijn minst versoepeling van het voorstel om 100% van de studiepunten te halen in het eerste jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Jadnanansing