Stemming

Motie Van der Ham over de boete voor langstudeerders

44,7 %
55,3 %


PVV

VVD

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

D66

SGP

CDA


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de langstudeerboete geen bijdrage levert aan de totale bezuinigingen;

overwegende, dat de boete tot gevolg kan hebben dat minder studenten langstudeerder worden en er minder boetes geïnd worden;

overwegende, dat dit een dekkingsprobleem kan opleveren voor de geplande investeringen in het hoger onderwijs;

verzoekt de regering om, indien de geplande opbrengst van de langstudeerboete tegenvalt, de geplande investeringen in ieder geval door te zetten en de dekking niet binnen de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham


Motie Van der Ham over de boete voor langstudeerders

2011-03-22
Dossier: 32618
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-9.html