Stemming

Amendement van het lid Jasper van Dijk dat de uitloopjaren van de bachelor en master samenvoegt

31,3 %
68,7 %


CU

SGP

PvdA

CDA

D66

PVV

VVD

SP

GL

PvdD


Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 21 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 7.45b na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 1a. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het wettelijk collegegeld volgens het verhoogde tarief, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, eveneens verschuldigd door een student die voldoet aan de voorwaarden die in artikel 7.45a worden gesteld om in aanmerking te komen voor het wettelijke collegegeld en die blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 7.52, sedert 1991 langer aan een bacheloropleiding en aan een masteropleiding tezamen is ingeschreven geweest dan:

  • 1°. tien studiejaren, indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 240 studiepunten en een masteropleiding van met een studielast van 240 studiepunten tezamen betreft;

  • 2°. negen studiejaren, indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 240 studiepunten en een masteropleiding van met een studielast van 180 studiepunten tezamen betreft, dan wel indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 180 studiepunten en een masteropleiding met een studielast van 240 studiepunten tezamen betreft;

  • 3°. acht studiejaren, indien de inschrijving een bachelor opleiding met een studielast van 240 studiepunten en een masteropleiding met een studielast van 120 studiepunten tezamen betreft, dan wel indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 120 studiepunten en een masteropleiding met een studielast van 240 studiepunten tezamen betreft;

  • 4°. zeven studiejaren, indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 240 studiepunten en een masteropleiding met een studielast van 60 studiepunten tezamen betreft, dan wel een bacheloropleiding met een studielast van 180 studiepunten en een masteropleiding met een studielast van 120 studiepunten tezamen betreft, of

  • 5°. zes studiejaren, indien de inschrijving een bacheloropleiding met een studielast van 180 studiepunten en een masteropleiding met een studielast van 60 studiepunten tezamen betreft.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, tweede lid na «in het eerste lid, onderdelen a en b,» ingevoegd: en lid 1a,.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, derde lid na «bedoeld in het eerste lid» ingevoegd: en lid 1a.

IV

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, vierde lid, na «onderdelen a en b» ingevoegd: en lid 1a.

V

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, vijfde lid na «van dat lid» ingevoegd: of bedoeld in lid 1a, voor de opleidingen tezamen als bedoeld onder 1° tot en met 5° van dat lid,.

Toelichting

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat het onderscheid in uitloop tussen de bachelor- en de masterfase wordt opgeheven. Sommige studenten hebben juist in het begin van hun studie meer tijd nodig dan tijdens de masterfase; bij andere studenten zal dit juist andersom zijn. Studenten kunnen op deze manier, net als onder het regime van het wetsvoorstel, twee jaar uitlopen. Het is aan henzelf om die twee jaar in te delen.

Jasper van Dijk


Amendement van het lid Jasper van Dijk dat de uitloopjaren van de bachelor en master samenvoegt

2011-04-21
Dossier: 32618
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-40.html