Gepubliceerd: 22 maart 2011
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-7.html
ID: 32618-7

44,7 %
55,3 %

CDA

VVD

SGP

PVV

SP

D66

GL

PvdD

CU

PvdA


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de studieboete als onderdeel van de Wet verhoging collegegeld langstudeerders «niet had gehoeven» van de minister van Financiën, omdat het per saldo niets oplevert;

constaterende, dat de studieboete van € 3 000 tot veel onrust leidt omdat een hoge drempel wordt opgeworpen voor studenten;

verzoekt de regering de Wet verhoging collegegeld langstudeerders in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk