Gepubliceerd: 21 april 2011
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-38.html
ID: 32618-38

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 21 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat deeltijdstudenten bewust kiezen voor een lagere snelheid en intensiteit van studeren dan voltijdstudenten en geen beroep doen op studiefinanciering;

overwegende, dat universitair onderwijs in deeltijd past binnen de doelstellingen van een leven lang leren en bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie;

overwegende, dat de langstudeerdersmaatregel niet bedoeld is om studeren in deeltijd te bemoeilijken of te ontmoedigen;

verzoekt de regering te onderzoeken wat de consequenties zijn van de langstudeerdersmaatregel voor deeltijdstudenten, die hun huidige studie zijn begonnen zonder een beroep te doen op studiefinanciering;

verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is, deze studenten anders te behandelen dan voltijdstudenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver