Stemming

Motie-Van der Ham over de opbrengst van de langstudeerregeling

48,0 %
52,0 %


VVD

SP

GL

CDA

SGP

PVV

PvdD

CU

PvdA

D66


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 21 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, de opbrengst van de langstudeerregeling ten goede te laten komen aan het verbeteren van het hoger onderwijs;

overwegende, dat hierin geen zekerheid bestaat, daar dit niet afdwingbaar is vastgelegd;

spreekt als haar mening uit dat de opbrengsten van de langstudeerregeling in zijn geheel aan het hoger onderwijs ten goede komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham


Motie-Van der Ham over de opbrengst van de langstudeerregeling

2011-04-21
Dossier: 32618
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-37.html