Stemming

Amendement van het lid Van der Ham over het verlengen van de uitloopperiode bij masteropleidingen

44,7 %
55,3 %


GL

PvdD

CU

CDA

D66

PvdA

PVV

SGP

SP

VVD


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 5 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder b, onder 1°, «vijf studiejaren» vervangen door: acht studiejaren.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder b, onder 2°, «vier studiejaren» vervangen door: zes studiejaren.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder b, onder 3°, «drie studiejaren» vervangen door: vier studiejaren.

Toelichting

Onder het huidige wetsvoorstel bedraagt de uitloop voor alle studenten één jaar per masteropleiding. De indiener is van mening dat voor masteropleidingen die meerdere jaren in beslag nemen ook meer uitloop mogelijk moet zijn.

Ter illustratie: voor een masteropleiding van 60ECTS (één jaar) is één jaar uitloop mogelijk. Een student aan een dergelijk masteropleiding kan dus 100% langer over zijn studie doen. Voor een masteropleiding van 240ECTS (vier jaar) is onder het regime van het huidige wetsvoorstel eveneens één jaar uitloop mogelijk.

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat voor een masteropleiding van vier jaar ook vier jaar uitloop mogelijk is. De uitloop voor elke masteropleiding bedraagt dus 100% alvorens het verhoogde tarief betaald moet worden.

Van der Ham


Amendement van het lid Van der Ham over het verlengen van de uitloopperiode bij masteropleidingen

2011-04-05
Dossier: 32618
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-12.html