Gepubliceerd: 7 april 2011
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-14.html
ID: 32618-14

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 7 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, komt artikel 7.45, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. Het bedrag van het volledige wettelijke collegegeld wordt vastgesteld volgens een basistarief en een verhoogd tarief. Het verhoogde tarief bestaat uit het basistarief vermeerderd met een opslag. Het bedrag van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld wordt uitsluitend vastgesteld volgens het basistarief.

II

In artikel I, onderdeel C, vervalt het vijfde lid van artikel 7.45.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor deeltijdopleidingen geen collegegeld volgens het verhoogde tarief wordt gerekend.

Jasper van Dijk