Stemming

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing ter vervanging van nr. 15 over het niet van toepassing zijn van de langstudeerdersmaatregelenop huidige studenten

48,0 %
52,0 %


CDA

CU

GL

SGP

PVV

VVD

PvdA

SP

PvdD

D66


Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 14 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, na «is verschuldigd door een student» ingevoegd: die in het studiejaar 2011–2012, of een daaropvolgend studiejaar, voor het eerst stond ingeschreven aan een bacheloropleiding, en.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de langstudeerdersmaatregel alleen geldt voor aankomende studenten. Dat zijn studenten die zich in het studiejaar 2011–2012, of later, voor het eerst inschrijven voor een bacheloropleiding in het hoger onderwijs.

Jasper van Dijk

Jadnanansing


Amendement van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing ter vervanging van nr. 15 over het niet van toepassing zijn van de langstudeerdersmaatregelenop huidige studenten

2011-04-14
Dossier: 32618
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-29.html