Gepubliceerd: 22 maart 2011
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-9.html
ID: 32618-9

44,7 %
55,3 %

D66

CU

CDA

SP

VVD

PVV

SGP

PvdA

PvdD

GL


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de langstudeerboete geen bijdrage levert aan de totale bezuinigingen;

overwegende, dat de boete tot gevolg kan hebben dat minder studenten langstudeerder worden en er minder boetes geïnd worden;

overwegende, dat dit een dekkingsprobleem kan opleveren voor de geplande investeringen in het hoger onderwijs;

verzoekt de regering om, indien de geplande opbrengst van de langstudeerboete tegenvalt, de geplande investeringen in ieder geval door te zetten en de dekking niet binnen de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham