Wetsvoorstel 32440 - 6 juli 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2017A0044612
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid - 32440-103

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

22 december 2017

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2017A00677
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016 Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen' - 32440-94

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen algemeen overleg Marktwerking en Mededinging.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A003454
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 juli 2017. Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid - 32440-102

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 12 september te 16.00 uur.

7 september 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2017A0130113
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juni 2017. Vierde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-101

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.

29 juni 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg inzake de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit op 23 februari 2017.

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0104312
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Antwoord op vragen commissie over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het schriftelijk overleg inzake de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit op 23 februari 2017.11

20 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0084220
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Antwoord op vragen commissie over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-99

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

12 april 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen' - 32440-94

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Controversieel verklaren.22

6 april 2017

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2017A0041513
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2017. Nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit - 32440-95

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 16 februari 2017 te 10.00 uur.

9 februari 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0426016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen' - 32440-94

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.

26 januari 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0334012
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2016. 3e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-93

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.10

10 november 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0026512
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 32440-92

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 16 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

9 juni 2016

Besluitenlijst 2016A0026318
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 mei 2016. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 32440-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 26 mei 2016 om 16.00 uur. Het ministerie wordt verzocht uiterlijk dinsdag 31 mei 2016 om 10:00 uur te antwoorden, zodat er desgewenst vóór afloop van de lichte voorhangprocedure op 5 juni 2016 een VSO inclusief stemmingen gehouden kan worden.

26 mei 2016

Besluitenlijst 2015A0211020
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juli 2015. Uitkomsten evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 13.00 uur

3 september 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0165315
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2015. Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-89

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering dat wordt ingepland op woensdag 30 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur
Besluit: Tijdens het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering kan het onderwerp 'retail' desgewenst aan de orde worden gesteld

16 april 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A047356
Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2014. Aanbieding Circulaire grensbedragen voor opdrachten onder de drempelwaarde - 32440-88

Indiener: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 februari 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0020016
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2014. Aanbieding periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-87

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het t.zt. te plannen algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

22 mei 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A0276211
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2013. Reactie op het bericht van de schrijfgroep Gids proportionaliteit over de circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde” - 32440-863

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 9 oktober 2013.

16 oktober 2013

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2012A04475
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2013 Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-83

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 21 maart 2013 te 12.00 uur.

14 maart 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A02908
Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2012 Inwerkingtreding van de Aanbestedingswet - 32440-82

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

19 december 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2012A02905
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 Rapportage over de naleving van de Europese aanbestedingsregels in 2010 - 32440-80

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde wetgevingsoverleg Ondernemen

7 november 2012

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 juli 2012 Ontwikkelingen in het proces tot aanpassing van de Gids proportionaliteit naar aanleiding van het amendement Schouten/Ziengs (nr 50) bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet - 32440-71

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) op 27 september 2012

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02903
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 juli 2012 Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit). NOOT: de minister heeft de termijn van de voorhang verruimd t.m. 8 oktober 2012 (zie kamerstuk 32 440, nr. 73). - 32440-72

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) op 27 september 2012

11 oktober 2012

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2011A05211
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 februari 2012 Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Schouten en Ziengs (32440 nr. 50) over het aanwijzen van de Gids Proportionaliteit als wettelijk richtsnoer - 32440-64

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de Aanbestedingswet 20.. (Kamerstuk 32 440).

15 februari 2012

Motie
Motie
Motie
Besluitenlijst 2011A02361
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 september 2011 Beantwoording vragen en nadere informatie t.b.v. van behandeling Aanbestedingswet - 32440-20

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat inzake de nieuwe aanbestedingswet (Aanbestedingswet 20..).

12 oktober 2011

Brief regering
Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 september 2011 Handreiking proportionaliteit bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet - 32440-14

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

15 september 2011

Besluitenlijst 2011A02359
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 september 2011 Tweede nota van wijziging - 32440-13

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

15 september 2011

Brief regering
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2010A03908
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2011 Reactie op verzoek commissie inzake de gedragscode aanbestedingen - 32440-12

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet.

29 juni 2011

Brief regering
Besluitenlijst 2010A03902
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32440-10

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

14 april 2011

Besluitenlijst 2010A03902
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 maart 2011 Nota van wijziging - 32440-11

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

14 april 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2010A03898
Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 februari 2011 Reactie van de minister van ELI op het voorstel van prof. dr. Jan Telgen voor een inkoopwet waarbij de minister refereert aan de nieuwe Aanbestedingswet - 32440-9

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Aanbesteden op 6 april 2011.

3 maart 2011

Besluitenlijst 2010A03813
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 december 2010 Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid - 32440-8

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Aangekondigde nadere informatie (verwacht voor 1 maart 2011) afwachten.

13 januari 2011

Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2010A02013
Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 september 2010 Convenant met de VNG t.b.v. een meer uniforme aanbestedingspraktijk bij gemeenten, zoals eerder aangekondigd in de Aanbestedingswet - 32440-6

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van de Aanbestedingswet (32 440).

29 september 2010