Wetsvoorstel 32440 - 6 juli 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - uitstellen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandeling wordt voortgezet
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport