Kamerstuk 32440-57

Motie Ziengs c.s. over op te stellen contractvoorwaarden

Dossier: Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Gepubliceerd: 2 februari 2012
Indiener(s): Jhim van Bemmel (PVV), Ad Koppejan (CDA), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-57.html
ID: 32440-57

98,7 %
1,3 %

PVV

GL

D66

PvdD

SGP

SP

CU

PvdA

VVD

CDA


Nr. 57 MOTIE VAN HET LID ZIENGS C.S.

Voorgesteld 2 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bedrijven in toenemende mate tijdens de aanbestedingsprocedure te maken krijgen met disproportionele contractvoorwaarden;

constaterende, dat deze bedrijven hierdoor disproportioneel worden geconfronteerd met te nemen bedrijfsrisico waardoor deze het effect hebben dat een groot deel van de bedrijven niet in staat is om in te schrijven;

van mening, dat overheidsorganen ook bij het opstellen van contractvoorwaarden zouden moeten voldoen aan de eisen van proportionaliteit zoals uitgewerkt in de Proportionaliteitsgids;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de op te stellen contractvoorwaarden ook worden opgesteld aan de hand van de Gids Proportionaliteit om op deze manier onevenwichtige eisen en disproportionele contractvoorwaarden te voorkomen;

verzoekt de regering tevens te bevorderen dat algemene inkoopvoorwaarden die als een model gebruikt worden voor contractvoorwaarden bij overheidsopdrachten samen met het bedrijfsleven worden opgesteld en worden nageleefd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Van Bemmel

Koppejan