Wetsvoorstel 31755 - 29 oktober 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd