Wetsvoorstel 31755 - 29 oktober 2008
Indieners: Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd