Stemming

Motie Jansen over het bevoegd gezag als opdrachtgever

14,7 %
85,3 %


PvdD

CDA

CU

VVD

PvdA

GL

SGP

PVV

D66

SP


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID JANSEN

Voorgesteld 16 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het principe «wie betaalt, bepaalt» de kwaliteit van de m.e.r. niet ten goede komt;

verzoekt de regering een voorstel uit te werken voor een situatie waarin bevoegd gezag opdrachtgever wordt voor het m.e.r.-onderzoek en de kosten worden doorbelast in de vorm van leges,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen


Motie Jansen over het bevoegd gezag als opdrachtgever

2010-12-16
Dossier: 31755
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-41.html