Gepubliceerd: 12 november 2008
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-5.html
ID: 31755-5

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 12 november 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel V, aanhef, wordt «al volgt gewijzigd.» vervangen door: als volgt gewijzigd:.

II

In artikel I, onderdeel V, tweede lid, wordt «milieu-effectrapport» tussen aanhalingstekens geplaatst.

III

In artikel I, onderdeel YY, aanhef, wordt de punt na «gewijzigd» vervangen door een dubbele punt.