Gepubliceerd: 16 december 2010
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-41.html
ID: 31755-41

14,7 %
85,3 %

CU

D66

VVD

PvdA

CDA

SP

GL

PvdD

SGP

PVV


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID JANSEN

Voorgesteld 16 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het principe «wie betaalt, bepaalt» de kwaliteit van de m.e.r. niet ten goede komt;

verzoekt de regering een voorstel uit te werken voor een situatie waarin bevoegd gezag opdrachtgever wordt voor het m.e.r.-onderzoek en de kosten worden doorbelast in de vorm van leges,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen