Stemming

Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

94,0 %
6,0 %


CU

D66

VVD

PvdA

PVV

CDA

SGP

PvdD

SP

GL

Verdonk