Stemming

Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

94,0 %
6,0 %


SP

CU

CDA

SGP

PvdA

VVD

GL

PvdD

PVV

Verdonk

D66