Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Amendement
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)