Stemming

Motie van het lid De Roon over hard en herhaaldelijk (diplomatiek) optreden tegen weigerlanden

19,3 %
80,0 %


PVV

BIJ1

Fractie Den Haan

SP

FVD

PvdA

PvdD

BBB

DENK

Omtzigt

VVD

GL

JA21

D66

CDA

CU

Volt

Groep Van Haga

SGP


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bepaalde landen weigeren hun onderdanen terug te nemen;

verzoekt de regering het hard en herhaaldelijk (diplomatiek) optreden tegen weigerlanden tot een nieuw kernelement van ons buitenlandbeleid te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon


Motie van het lid De Roon over hard en herhaaldelijk (diplomatiek) optreden tegen weigerlanden

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-16.html