Kamerstuk 35925-V-45

Motie van de leden Van der Staaij en Agnes Mulder over het verkennen van mogelijkheden om steun te verlenen aan het verzoek van Taiwan om waarnemer te zijn bij de Algemene Vergadering en deel te nemen aan vergaderingen en trainingsprogramma’s van Interpol

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 18 november 2021
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-45.html
ID: 35925-V-45

99,3 %
0,0 %

Groep Van Haga

D66

CU

Fractie Den Haan

PVV

CDA

BIJ1

SP

Omtzigt

DENK

JA21

SGP

PvdA

PvdD

GL

VVD

Volt

FVD

BBB


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN AGNES MULDER

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Taiwan een legitieme wens heeft tot betekenisvolle participatie binnen internationale organisaties, en de Kamer de regering verzocht heeft in de EU draagvlak te zoeken voor steun voor de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties;

overwegende dat Taiwan niet alleen een belangrijke zakenpartner van Nederland en de EU is, maar ook een bondgenoot in de strijd tegen de internationale (cyber)criminaliteit;

verzoekt de regering samen met gelijkgezinde landen de mogelijkheden te verkennen om steun te verlenen aan het verzoek van Taiwan om waarnemer te zijn bij de Algemene Vergadering en deel te nemen aan vergaderingen en trainingsprogramma’s van Interpol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Agnes Mulder