Kamerstuk 35925-V-30

Motie van het lid Piri c.s. over handelsstromen tussen Belarus en de EU inzichtelijk maken en mazen in de wet aanpakken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022


82,7 %
16,7 %

Groep Van Haga

SGP

SP

CU

Omtzigt

Volt

Fractie Den Haan

D66

DENK

PvdD

BIJ1

CDA

BBB

FVD

VVD

PvdA

JA21

PVV

GL


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Europese sanctiepakketten tegen het regime van Loekasjenko niet hebben geleid tot een afname van handel tussen Nederland en Belarus;

overwegende dat dit het doel van deze sancties, namelijk het isoleren van Loekasjenko, mogelijk ondermijnt;

verzoekt de regering de handelsstromen tussen Belarus en de EU en tussen Belarus en Nederland inzichtelijk te maken en de mazen in de wet om Europese sancties te ontduiken aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Brekelmans

Van der Lee

Ceder

Jasper van Dijk

Dassen