Kamerstuk 35925-V-33

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022


84,7 %
14,7 %

PvdD

SP

Omtzigt

JA21

FVD

PVV

CDA

D66

Volt

BIJ1

SGP

GL

CU

VVD

Fractie Den Haan

PvdA

Groep Van Haga

DENK

BBB


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het regime in Belarus aanhoudend de eigen bevolking onderdrukt;

overwegende dat de Belarussische oppositie een veilig onderkomen vindt in het buitenland en met name vanuit de Baltische staten oppositie kan blijven voeren en misstanden van het regime aan het licht blijft brengen;

overwegende dat steun aan de Belarussische oppositie in ballingschap, het maatschappelijk middenveld en vrije media een belangrijk antwoord is op het vinden en organiseren van een cruciale meerderheid van de Belarussische bevolking om het regime te stoppen;

verzoekt de regering op zeer korte termijn in contact te treden met de Belarussische oppositie in de Baltische staten, te onderzoeken waar zij behoefte aan hebben bij het voeren van oppositie in Belarus en het openbaar maken van misstanden van het regime, en hen te ondersteunen in deze behoeften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Brekelmans

Ceder

Sjoerdsma

Van der Staaij

Van der Lee

Jasper van Dijk

Kuzu

Dassen

Piri

Eppink