Kamerstuk 35925-V-18

Motie van het lid De Roon over het stoppen van hulpprogramma's op het gebied van rechtsstaat en democratie in islamitische landen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 18 november 2021
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-18.html
ID: 35925-V-18

16,7 %
82,7 %

SP

CU

PvdA

JA21

FVD

Volt

Omtzigt

GL

VVD

BIJ1

CDA

PVV

SGP

PvdD

Groep Van Haga

D66

BBB

DENK

Fractie Den Haan


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat twintig jaar betrokkenheid bij Afghanistan heeft laten zien dat westerse en democratische waarden niet op te leggen zijn van bovenaf;

overwegende dat tribale en islamitische samenlevingen, zoals Afghanistan, in het algemeen niet of nauwelijks vatbaar zijn voor hervormingen op dit punt;

verzoekt de regering om alle lopende militaire en hulpprogramma's die (mede) als doel hebben het opbouwen van rechtsstaat en democratie in islamitische landen, per direct te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon