Stemming

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een plan om te voorkomen dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme

85,3 %
14,0 %


DENK

CU

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

JA21

PVV

BIJ1

FVD

Omtzigt

BBB

PvdA

CDA

PvdD

GL

SP

VVD

Volt

D66

SGP


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID BREKELMANS C.S.

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het risico bestaat dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme;

overwegende dat er binnen de NAVO gesproken wordt over het belang van een goede inlichtingenpositie en de capaciteit om desnoods van op afstand tegen dreigingen op te treden;

constaterende dat de kabinetsbrieven over de inzet rond Afghanistan geen plannen of ideeën bevatten hoe dit vorm te geven of welke bijdrage Nederland kan leveren;

verzoekt de regering zich in bondgenootschappelijk verband in te zetten voor een plan om te voorkomen dat Afghanistan opnieuw een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme, hier voorstellen voor aan te dragen, en de Kamer te informeren over de voortgang hierop,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brekelmans

Ceder

Agnes Mulder


Motie van het lid Brekelmans c.s. over een plan om te voorkomen dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme

2021-11-18
Dossier: 35925-V
Indiener(s): Ruben Brekelmans (VVD), Don Ceder (CU), Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-22.html