Kamerstuk 35925-V-17

Motie van het lid De Roon over zich verzetten tegen het EU Strategisch Kompas

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 18 november 2021
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-17.html
ID: 35925-V-17

25,3 %
74,0 %

D66

GL

VVD

Volt

FVD

JA21

BBB

Fractie Den Haan

PVV

CDA

SP

PvdD

Omtzigt

CU

PvdA

SGP

DENK

BIJ1

Groep Van Haga


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we ons buitenland- en veiligheidsbeleid niet verder uit handen moeten geven;

verzoekt de regering zich te verzetten tegen het EU Strategisch Kompas,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon