Kamerstuk 35925-V-24

Motie van het lid Jasper van Dijk over volledige transparantie inzake het Strategisch Kompas

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 18 november 2021
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-V-24.html
ID: 35925-V-24

34,0 %
65,3 %

CDA

VVD

PvdD

Fractie Den Haan

JA21

FVD

Omtzigt

SGP

PvdA

D66

Groep Van Haga

PVV

CU

DENK

BIJ1

BBB

GL

SP

Volt


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Commissie werkt aan een Strategisch Kompas met vergaande voorstellen inzake Europese defensie;

constaterende dat het Strategisch Kompas slechts vertrouwelijk ter inzage is gelegd, wat een volwaardig en transparant debat onmogelijk maakt;

verzoekt de regering om volledige transparantie na te streven inzake het Strategisch Kompas en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk